Všeobecné obchodní podmínky

I.

Základní ustanovení

Jméno a příjmení: Anežka Gündogdu

IČ: 05005639

se sídlem: Přístavní 285, Čelákovice 250 88

zapsané u Živnostenského úřadu Praha-východ      

kontaktní údaje: Přístavní 285, Čelákovice 250 88

e-mail: znackakacka@gmail.com

telefon: 736417405

web: www.znackakacka.cz

(dále jen „prodávající“)

II.

Informace o zboží a cenách

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

IV.

Platební podmínky a dodání zboží

V.

Odstoupení od smlouvy

VI.

Práva z vadného plnění

VII.

Doručování

IX.

Osobní údaje

VIII.

Mimosoudní řešení sporů

IX.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 19.6.2020